lang="nl-NL"
Adviesraad Sociaal Domein

Speerpunten & Adviezen


2020

Voor dit jaar heeft de ASD onderstaande speerpunten benoemd. Indien er een advies aan de gemeente is gegeven, kunt u dit advies lezen, evenals de reactie van de gemeente als deze al beschikbaar is.


Sport en ontspanningsmogelijkheden in Valkenburg aan de Geul

download document:

Omnibuzz – Gemeenschappelijke regeling voor vervoer

download document:

Evaluatie CEO Jeugd 2019

download document:

2019

Voor dit jaar heeft de ASD onderstaande speerpunten benoemd. Indien er een advies aan de gemeente is gegeven, kunt u dit advies lezen, evenals de reactie van de gemeente als deze al beschikbaar is.


Terugdringen van armoede – Armoedebeleid onder kinderen

Nog geen downloadbaar document beschikbaar.


Eenzaamheid

download document:
download reactie gemeente:

Psychische nood bij jeugd

download document:

Laaggeletterdheid

download document:

Advies ASD inzake CEO WMO 2018

download document:

Reactie College B&W inzake de rapportage CEO over WMO en Jeugdhulp 2018

download document:

2018

In dat jaar heeft de ASD onderstaande adviezen gegeven en heeft de gemeente onderstaande reacties gegeven.


Advies aan het College van B&W inzake de rol van burgers bij besluiten van het bestuur:

download document:

Advies ASD aan College B&W inzake Actief Plus:

download document:

Beschermd Thuis 2020, Advies Maastricht en Heuvelland:

download document:

Advies aan B&W Valkenburg, inzake actieplan Toekomstagenda:

download document:

Brief College B&W inzake nieuw politiek akkoord:

download document:

Advies ASD aan college B&W Valkenburg inzake rentepercentage kredietverlening:

download document:

Advies ASD aan College B&W inzake privacy:

download document:

Advies ASD aan college B&W inzake de concept-verordeningen WMO en Jeugdhulp:

download document:

Advies ASD aan College B&W inzake beleid verwarde personen:

download document:

Advies ASD en Seniorenraad aan het College van B&W inzake Senioren en brandveiligheid:

download document: