lang="nl-NL"
Adviesraad Sociaal Domein

Nieuws

Bas Kerckhoffs, ons nieuw ASD-lid

Mijn naam is Bas Kerckhoffs en ik woon in Broekhem-Noord. Sinds kort ben ik benoemd tot lid van de adviesraad sociaal domein in Valkenburg aan de Geul. Mijn studie Economie heb ik in 2020 afgerond aan de KU Leuven. Momenteel ben ik werkzaam bij het CBS in Heerlen als statistisch onderzoeker. ....

lees meer

Nieuwe voorzitter en nieuw lid

Het is de ASD gelukt met ingang van 2021 een nieuwe voorzitter te benoemen. Het is de heer Willem Bolt uit Houthem. Hij volgt de heer Ger Rutten op die zich ingespannen heeft het voorzitterschap warm over te dragen. De ASD zal op een later tijdstip op passende wijze afscheid nemen van Ger en hierover later berichten op de website. Een stevig woord van dank aan Ger is hierbij alvast op zijn plaats. Tevens verwelkomen wij Annemieke Wagemans uit Berg en Terblijt die ons als nieuw lid komt versterken. ....

lees meer

Bijdragen aan de samenleving met een goed idee?

Hebt u een goed idee dat inwoners van onze gemeente kan helpen om mee te blijven doen in de samenleving? Daar is geld voor! Voor de periode 2017-2022 heeft onze gemeente €500.000 innovatiesubsidie beschikbaar gesteld om nieuwe algemene voorzieningen binnen onze gemeente te realiseren. In het bijzonder voorzieningen in het sociale domein. ....

lees meer

Corona

We maken een bijzondere tijd door, die menigeen op de proef stelt. Wij als ASD wensen iedereen een goede gezondheid toe en veel sterkte en troost aan degenen, die in hun nabije omgeving te maken hebben met deze beangstigende ziekte. Ook wensen wij ondernemers en iedereen die financieel of anderszins onder de situatie te lijden hebben of krijgen, heel veel steun. En niet in het laatst zeggen wij extra dank aan al onze zorg- en dienstverleners. ....

lees meer

introductie_Noa_Hazen

Kennismaking met Noah Hazen, ons nieuw ASD-lid.

Mijn naam is Noah Hazen, vanaf 10 maart jongstleden ben ik benoemd als lid van de adviesraad sociaal domein in Valkenburg aan de Geul. Afgelopen jaren heb ik bestuurskunde gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel zit ik in mijn laatste studiejaar. Deze tijd wil ik graag invullen vanuit de gemeente Valkenburg aan de Geul, waar ik bijna heel mijn leven gewoond heb. ....

lees meer

Preventie Van Eenzaamheid

Artikel van Movisie. Movisie is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Zij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Ze ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. ....

lees meer

Nieuwe Website Gelanceerd

De ASD (Adviesraad Sociaal Domein) van Valkenburg a/d Geul zet in op vergroting van bekendheid. De Adviesraad zoekt naar zoveel mogelijk manieren om in contact te komen met de inwoners van de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de website die op 28 januari jl. is gelanceerd in aanwezigheid van burgermeester en wethouder, leden van de dorpsraden, pers en andere belangstellenden. ....

lees meer

Vacature ASD-Lid

Ben je sociaal betrokken? Dan ben je van harte welkom! Voor iedereen die zich betrokken voelt bij het wel en wee van de inwoners van de gemeente Valkenburg a/d Geul hebben wij een interessante vacature voor aanvulling van onze adviesraad. Op onze website kunt u informatie terugvinden over onze werkwijze, samenstelling, aandachtsgebieden e.d. Voor onze profielbeschrijving en contactgegevens zie ....

lees meer

Persmoment Nieuwe Website

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) wil meer bekendheid geven aan zijn bestaan en zijn werkzaamheden. Dat is nodig om de burgers van Valkenburg aan de Geul meer te betrekken bij het werk van de ASD. En dat is in hun eigen belang. We gaan die mogelijkheid bieden door onze (nieuwe) website officieel te lanceren. Die biedt veel informatie en ook contactmogelijkheden voor de burgers. ....

lees meer

Nieuwe Website!

Welkom op de nieuwe website van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Valkenburg aan de Geul! Via dit medium willen we u (de inwoners van de gemeente) op de hoogte houden van de adviezen die de adviesraad uitbrengt aan de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul. Óók kunt u via dit kanaal contact met ons opnemen met verzoeken voor meer informatie over de raad en onze adviezen. ....

lees meer