lang="nl-NL"
Adviesraad Sociaal Domein

innovatiesubsidie

Bijdragen aan de samenleving met een goed idee?

Hebt u een goed idee dat inwoners van onze gemeente kan helpen om mee te blijven doen in de samenleving? Daar is geld voor! Voor de periode 2017-2022 heeft onze gemeente €500.000 innovatiesubsidie beschikbaar gesteld om nieuwe algemene voorzieningen binnen onze gemeente te realiseren. In het bijzonder voorzieningen in het sociale domein. ....

lees meer