lang="nl-NL"
Adviesraad Sociaal Domein

Nieuws

Nieuwe voorzitter en nieuw lid

Het is de ASD gelukt met ingang van 2021 een nieuwe voorzitter te benoemen. Het is de heer Willem Bolt uit Houthem. Hij volgt de heer Ger Rutten op die zich ingespannen heeft het voorzitterschap warm over te dragen. De ASD zal op een later tijdstip op passende wijze afscheid nemen van Ger en hierover later berichten op de website. Een stevig woord van dank aan Ger is hierbij alvast op zijn plaats.

Tevens verwelkomen wij Annemieke Wagemans uit Berg en Terblijt die ons als nieuw lid komt versterken.

Van harte welkom Annemieke en Willem. Wij zijn blij met jullie enthousiasme en wensen jullie veel succes!

Beiden stellen zich in het onderstaande aan u voor.

Dag, Mijn naam is Willem Bolt en ik woon sinds 1993 aan de westkant van het mooie Valkenburg aan de Geul, aan de Vroenhof in Houthem St. Gerlach.

Op de foto zie je mij in gesprek met een paar dorpsgenoten tijdens de receptie bij gelegenheid van het 100- jarig bestaan van het zangkoor St. Caecilia. Zingen in koorverband is een van mijn hobby’s.

Ik ben getrouwd en wij hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen die helaas allen uit de buurt wonen.

Ik ben werkzaam geweest in het middelbaar onderwijs, in het realiseren en renoveren van bedrijfsmatig onroerend goed, in het bestuurswerk en in het ondersteunen bij loopbaanontwikkeling en het begeleiden van jong en oud bij studie- en beroepskeuze.

Perspectief bieden bij verandering blijkt telkens de rode draad te zijn.

Met deze achtergrond in diverse werkvelden hoop ik een positieve bijdrage te mogen leveren aan de verdere bekendheid van het werk van de Adviesraad in onze gemeente en vooral goede en sterke adviezen te geven ten gunste van een sterk gezond Sociaal Domein in Valkenburg.

Aarzel niet mij te beïnvloeden.

Mijn naam is Annemieke Wagemans en ik woon in Berg en Terblijt. Binnenkort ga ik met pensioen na 40 jaar werken als arts in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  Met name voor deze groep wil ik me inzetten binnen de ASD.  Omdat ik taalvaardigheid belangrijk vind, ben ik sinds kort ook taalmaatje. In de gemeente Valkenburg wil ik aandacht vragen voor laaggeletterdheid. Het lijkt me belangrijk dat de gemeente zich inzet voor heldere en duidelijke communicatie voor alle burgers. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.