lang="nl-NL"
Adviesraad Sociaal Domein

Nieuws

Nieuwe Website Gelanceerd

De ASD (Adviesraad Sociaal Domein) van Valkenburg a/d Geul zet in op vergroting van bekendheid. De Adviesraad zoekt naar zoveel mogelijk manieren om in contact te komen met de inwoners van de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de website die op 28 januari jl. is gelanceerd in aanwezigheid van burgermeester en wethouder, leden van de dorpsraden, pers en andere belangstellenden. 

Er is informatie te vinden over hoe de adviesraad werkt en welke thema’s aan bod komen. In hoofdlijnen is dat het uitbrengen van advies aan het bestuur van de gemeente Valkenburg a/d Geul over voorstellen en regelingen van de gemeente die te maken hebben met de uitvoering van de WMO, van de Jeugdwet en de Participatiewet. Al deze zaken zijn bedoeld om  burgers te helpen zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving. 

De ASD adviseert bijvoorbeeld over de ondersteuning van mantelzorgers of draagt nieuwe ideeën aan voor de aanpak van jeugdzorg, van armoede, van eenzaamheid etc. Als de gemeenteraad een besluit moet nemen over een voorstel/onderwerp uit het sociale domein wordt het advies van de ASD altijd meegenomen.

In de Raad zitten momenteel 9 personen, afkomstig uit verschillende kernen van de gemeente, maar nieuwe leden zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen tot 1 maart 2020 reageren (zie vacature).

Hopelijk gaan de inwoners van de gemeente gebruik maken van de website. Tips over de functionaliteit van de site zijn ook welkom.