lang="nl-NL"
Adviesraad Sociaal Domein

website

Nieuwe Website Gelanceerd

De ASD (Adviesraad Sociaal Domein) van Valkenburg a/d Geul zet in op vergroting van bekendheid. De Adviesraad zoekt naar zoveel mogelijk manieren om in contact te komen met de inwoners van de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de website die op 28 januari jl. is gelanceerd in aanwezigheid van burgermeester en wethouder, leden van de dorpsraden, pers en andere belangstellenden. ....

lees meer

Nieuwe Website!

Welkom op de nieuwe website van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Valkenburg aan de Geul! Via dit medium willen we u (de inwoners van de gemeente) op de hoogte houden van de adviezen die de adviesraad uitbrengt aan de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul. Óók kunt u via dit kanaal contact met ons opnemen met verzoeken voor meer informatie over de raad en onze adviezen. ....

lees meer