lang="nl-NL"
Adviesraad Sociaal Domein

Nieuws

introductie_Noa_Hazen

Kennismaking met Noah Hazen, ons nieuw ASD-lid.

Mijn naam is Noah Hazen, vanaf 10 maart jongstleden ben ik benoemd als lid van de adviesraad sociaal domein in Valkenburg aan de Geul. 

Afgelopen jaren heb ik bestuurskunde gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel zit ik in mijn laatste studiejaar. Deze tijd wil ik graag invullen vanuit de gemeente Valkenburg aan de Geul, waar ik bijna heel mijn leven gewoond heb. Ik schrijf mijn afstudeerscriptie in opdracht van een coöperatieve vereniging gevestigd in Heerlen met als onderwerp publiek-private samenwerkingen. In deze coöperatie zijn een groot aantal maatschappelijke organisaties actief.

Tijdens mijn studie ben ik met een aantal facetten van het sociaal domein in aanraking gekomen, zoals armoede, sociale cohesie, arbeidsmarkt en participatie. Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan duurzame en constructieve oplossingen van problemen binnen het sociaal domein in Valkenburg a/d Geul. M.n. op de deelgebieden “jeugd”, gezien mijn leeftijd, en “arbeidsparticipatie”, gezien mijn studiespecialisatie.

Ik sta altijd open voor een gesprek met inwoners over onderwerpen binnen het sociaal domein om informatie te verzamelen, die relevant en belangrijk is voor de adviesraad en vervolgens voor de adviezen aan ons gemeentebestuur.

Samen naar een sterker, beter en eerlijk Valkenburg a/d Geul. 

Noah Hazen