lang="nl-NL"
Adviesraad Sociaal Domein

Movisie

Preventie Van Eenzaamheid

Artikel van Movisie. Movisie is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Zij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Ze ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. ....

lees meer