lang="nl-NL"
Adviesraad Sociaal Domein

Nieuws

Preventie Van Eenzaamheid

Preventie van eenzaamheid;
bouwstenen voor beleid.

Artikel van Movisie.

Movisie is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Zij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Ze ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. 

Een degelijk en informatief artikel met aanbevelingen voor gemeenten, professionals èn inwoners!